Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  Tt_ntt.jpg VN10.jpg TD2.jpg TD1.jpg IMG_20221017_185040.jpg IMG_20221017_050906.jpg IMG_20220905_083535.jpg IMG_20220905_083620.jpg IMG_20220905_084047.jpg IMG_20220830_102515.jpg FB_IMG_1659449868555.jpg FB_IMG_1659560113346.jpg FB_IMG_1659446181599.jpg IMG_20220727_045849.jpg IMG_20220727_045829.jpg IMG_20220714_072041.jpg IMG_20220627_064205.jpg IMG_20220627_064300.jpg

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Ninh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hàm Nghi
  Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  0-photo
  Họ và tên Đang bị khóa
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
  Quận/huyện Huyện Ea Kar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 103 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lê Đình Chinh
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Ama Trang Lơng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Ama Trang Lơng
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  0-photo
  Họ và tên Hoàng Văn Thụ
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ
  Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Lê Lợi
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học và THCS Hùng Vương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Hùng Vương
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Lê Văn Tám
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lê Văn Tám
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi
  Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phùng Như Hoa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Dang Kang 1
  Quận/huyện Huyện Krông Bông
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 56 (xem chi tiết)