Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  IMG_20220905_083535.jpg IMG_20220905_083620.jpg IMG_20220905_084047.jpg IMG_20220830_102515.jpg FB_IMG_1659449868555.jpg FB_IMG_1659560113346.jpg FB_IMG_1659446181599.jpg IMG_20220727_045849.jpg IMG_20220727_045829.jpg IMG_20220714_072041.jpg IMG_20220627_064205.jpg IMG_20220627_064300.jpg FB_IMG_1654136757354.jpg Dau_truong_toan_vioedu.jpg IMG_20220602_010329.jpg Hoakhoi9507.flv IMG_20220529_081149.jpg IMG_20220508_050230.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: phòng cntt
  Người gửi: Lưu Tiến Quang
  Ngày gửi: 10h:52' 21-09-2009
  Dung lượng: 358.5 KB
  Số lượt tải: 148
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC
  TỔ TOÁN - TIN
  GAĐT

  PHÉP ĐỒNG DẠNG
  GV: Phan Thúc Định
  Kiểm tra bài cũ
  1. Định nghĩa phép dời hình?
  2. Định nghĩa phép vị tự?
  Phép dời hình là phép biến hình bảo
  toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì
  Nếu phép dời hình F biến M,N thành M’,N’
  thì
  Nếu phép vị tự F biến M,N thành M’,N’
  thì
  và M’N’ = kMN
  M’N’ = MN
  I. ĐỊNH NGHĨA

  PHÉP ĐỒNG DẠNG

  Định nghĩa
  Phép biến hình F được gọi là phép đồng dạng
  tỉ số k (k > 0) nếu với hai điểm M, N bất kì và ảnh
  M’,N’ tương ứng của chúng ta luôn có
  M’N’ = kMN
  Nhận xét
  1. Phép dời hình là phép đồng dạng với tỉ số
  2. Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng với tỉ số
  3. Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số k
  và phép đồng dạng tỉ số p thì ta được phép đồng
  dạng tỉ số
  1
  pk

  PHÉP ĐỒNG DẠNG

  I. ĐỊNH NGHĨA
  Chứng minh nhận xét 2
  Chứng minh nhận xét 3
  Nếu phép vị tự F biến M,N thành M’,N’
  thì
  Suy ra:

  Vậy F là phép đồng dạng với tỉ số
  Gọi F là phép đồng dạng tỉ số k và
  F1 là phép đồng dạng tỉ số p
  Vậy phép biến hình biến MN thành M1N1 là phép
  đồng dạng tỉ số
  F(MN) = M’N’
  Ta có:

  M’N’ = kMN
  F(M’N’) = M1N1

  M1N1 = pM’N’
  pk

  PHÉP ĐỒNG DẠNG

  I. ĐỊNH NGHĨA
  Chỉ ra phép đồng dạng biến hình A
  thành hình C
  Ví dụ 1:
  Phép vị tự tâm O tỉ số 2 biến hình A thành hình B
  Giải
  Phép đối xứng tâm I biến hình B thành hình C
  Suy ra:
  Phép đồng dạng có được bằng cách thực
  hiện liên tiếp 2 phép biến hình trên biến hình
  A thành hình C

  PHÉP ĐỒNG DẠNG

  I. ĐỊNH NGHĨA
  II. TÍNH CHẤT
  Tính chất
  Phép đồng dạng tỉ số k:
  a) Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng
  hàng và bảo toàn thứ tự giữa ba điểm đó.
  b) Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia
  thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.
  c) Biến tam giác thành tam giác đồng dạng, biến
  góc thành góc bằng nó
  d) Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn
  bán kính kR

  PHÉP ĐỒNG DẠNG

  I. ĐỊNH NGHĨA
  II. TÍNH CHẤT
  Chứng minh tính chất a)
  Gọi F là phép đồng dạng tỉ số k biến 3 điểm thẳng
  hàng A, B, C (theo thứ tự A, B, C) thành A’,B’,C’
  Ta có:
  A’B’ = kAB,
  B’C’ = kBC
  và A’C’ = kAC
  Vì A,B,C thẳng hàng (theo thứ tự A, B, C) nên
  AC = AB + BC
  A’C’ = A’B’ + B’C’
  Vậy A’,B’,C’ thẳng hàng
  (theo thứ tự A’, B’, C’)


  Nếu B là trung điểm AC
  thì B’ là trung diểm A’C’

  PHÉP ĐỒNG DẠNG

  I. ĐỊNH NGHĨA
  II. TÍNH CHẤT
  Chú ý:
  a) Nếu phép đồng dạng biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ thì nó cũng biến trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác A’B’C’
  b) Phép đồng dạng biến đa giác n cạnh thành
  thành đa giác n cạnh, biến
  đỉnh thành đỉnh, biến cạnh
  thành cạnh

  PHÉP ĐỒNG DẠNG

  I. ĐỊNH NGHĨA
  II. TÍNH CHẤT
  III.HÌNH ĐỒNG DẠNG
  Định nghĩa
  Hai hình được gọi là đồng dạng với nhau nếu có
  một phép đồng dạng biến hình này thành hình kia
  Ví dụ 2:
  Cho tam giác ABC
  đồng dạng với tam
  giác A”B’C”
  tìm phép đồng
  dạng biến tam
  giác ABC thành
  tam giác A”B’C”

  PHÉP ĐỒNG DẠNG

  I. ĐỊNH NGHĨA
  II. TÍNH CHẤT
  III.HÌNH ĐỒNG DẠNG
  Phép vị tự tâm O tỉ số 3 biến tam giác ABC thành
  tam giác A’C’B’
  Phép quay tâm B’ góc a biến tam giác A’B’C’
  thành tam giác A”B’C”
  Phép đồng dạng có
  được bằng cách
  thực hiện liên tiếp
  hai phép biến hình
  trên biến tam giác
  ABC thành tam giác
  A”B’C”

  PHÉP ĐỒNG DẠNG

  I. ĐỊNH NGHĨA
  II. TÍNH CHẤT
  III.HÌNH ĐỒNG DẠNG
  Ví dụ 3:
  Cho hình chữ nhật ABCD, AC và BD cắt nhau tại I.
  GọI H,K,L,J lần lượt là trung điểm của AD, BC,
  KC và IC. chứng minh hai hình thang JLKI và IHAB
  đồng dạng với nhau

  PHÉP ĐỒNG DẠNG

  I. ĐỊNH NGHĨA
  II. TÍNH CHẤT
  III.HÌNH ĐỒNG DẠNG
  Phép vị tự tâm C tỉ số 2 biến hình thang JLKI
  thành hình thang IKBA
  Phép đối xứng trục MI biến hình thang IKBA
  thành hình thang IHAB
  Phép đồng dạng có
  được bằng cách
  thực hiện liên tiếp
  hai phép biến hình
  trên biến hình thang
  JLKI thành hình
  thang IHAB

  PHÉP ĐỒNG DẠNG

  I. ĐỊNH NGHĨA
  II. TÍNH CHẤT
  III.HÌNH ĐỒNG DẠNG
  Hai đường tròn (hai hình vuông, hình chữ nhật) bất
  kì có đồng dạng với nhau không?
  Hai hình chữ nhật bất kì không đồng dạng với nhau
  vì tỉ số giữa các cạnh không bằng nhau nên không
  có phép đồng dạng nào biến hình này thành hình kia
  Hai hình vuông bất kì luôn đồng dạng với nhau luôn
  có phép đồng dạng biến hình này thành hình kia
  Hai đường tròn bất kì luôn đồng dạng với nhau vì
  luôn có phép đồng dạng biến hình này thành hình
  kia đó là 2 phép vị tự (theo bài phép vị tự)
   
  Gửi ý kiến