Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  IMG_20211107_055703.jpg Screenshot_20211030_154312.jpg Screenshot_20211015_152855.jpg Screenshot_20211015_154238.jpg IMG_20211014_160251.jpg IMG_20211014_143247.jpg Tiep_tuc_nghi_hoc.jpg Screenshot_20211001_143111.jpg Screenshot_20210930_135618.jpg IMG_1696.JPG IMG_1695.JPG Lan_man.jpg Tieng_Viet_2_Tu_ngu_chi_su_vat.jpg Toan_On_tap_cac_so_den_100.jpg Tieng_Viet_2_Toi_la_hoc_sinh_lop_2.jpg Hoa_hong.jpg IMG_20210925_165154.jpg Screenshot_20210921_160130.jpg Screenshot_20210921_161551.jpg Screenshot_20210921_162330.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 22. Ôn tập chương I

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Mạnh Cường (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:01' 27-02-2012
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 780
  Số lượt thích: 0 người
  2/28/2012
  1
  Ôn tập chương I
  Sinh học 11 - cơ bản
  Nguyễn Mạnh Cường
  2/28/2012
  2
  Qua hình trên thể hiện một số quá tình xảy ra trong cây. Hãy chỉ ra quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu ?
  Hãy chú thích các kí hiệu trên hình vẽ cho phù hợp ?
  I.Mối quan hệ dinh dưỡng nitơ ở thực vật :
  Quan sát hình 22.1 để trình bày nội dung phiếu học tập trên bảng (trình bày dưới dạng sơ đồ)
  2/28/2012
  3
  sự phân bố khí khổng, cơ chế đóng mở khí khổng, tác nhân trực tiếp đóng mở khí khổng là nước.
  Giống:
  Khác:

  Thực vật Thân Mạch gỗ - Cấu tạo

  - Thành phần
  Mạch rây - Động lực

  Qua tầng cutin
  Là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ
  Mối quan hệ dinh dưỡng nitơ ở thực vật
  2/28/2012
  4
  Mối quan hệ dinh dưỡng nitơ ở thực vật
  Câu 3:
  a. CO2 khuếch tán từ khí khổng vào lá
  b. Quang hợp trong lục lạp ở lá.
  c. Dòng vận chuyển đường từ lá xuống rẽ theo mạch rây trong cây.
  d. Dòng vận chuyển nước và ion khoáng từ rễ lên lá và các cơ quan khác theo mạch gỗ
  e. Thoát hơi nước qua khí khổng và cutin trên biểu bì lá
  Kết luận về mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật
  - Sự hấp thụ nước cùng các ion khoáng ở rễ và vận chuyển chúng đến tận tế bào của cơ thể, cung cấp nguyên liệu cho quang hợp và hô hấp.
  - Khi khí khổng mở giúp CO2 khuếch tán vào bên trong lá, đến các tế bào quang hợp và giúp O2 thoát ra ngoài.
  - Ngược lại, quang hợp cung cấp nguồn nguyên liệu cho rễ hô hấp tạo ra sản phẩm cho quá trình tổng hợp các thành phần của tế bào rễ, trong đó có lông hút.
  2/28/2012
  5
  Câu 1: Nước từ đất vào tế bào lông hút của rễ theo cơ chế:
  Vận chuyển chủ động cần năng lượng
  Vận chuyển thụ động cần năng lượng
  Vận chuyển chủ động không cần năng lượng
  Vận chuyển thụ động không cần năng lượng
  Câu 2: Phát biểu có nội dung đúng là:
  Trong quang hợp, cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ khí O2
  Nguyên liệu của quang hợp là H2O và CO2
  Quang hợp là phân giải chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng
  Một trong những sản phẩm của quang hợp là khí CO2
  d. Vận chuyển thụ động không cần năng lượng
  b. Nguyên liệu của quang hợp là H2O và CO2
  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
  2/28/2012
  6
  Hãy điền các chất cần thiết vào vị trí có dấu hỏi (?) trong hình 22.2
  O2 + C6H12O6
  CO2 + H2O
  ADP+Pi
  ATP
  Mặt trời
  II.Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp :
  2/28/2012
  7
  Câu 1: Sản phẩm tạo ra chủ yếu trong quang hợp là:
  a. Cacbohdrat b. Protein
  c. Lipit d. Axit nucleic
  Câu 2: Nguyên liệu được sử dụng trong pha tối của quang hợp là:
  a. H2O, NADH, ATP b. CO2, NADH, ATP
  c. CO2, ATP d. H2O, ATP
  a. Cacbohdrat
  b. CO2, NADH, ATP
  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
  2/28/2012
  8
  X
  X
  X
  X
  Trùng đế
  giày
  Thủy tức
  Giun đất,
  côn trùng,
  chim, người
  III. Tiêu hóa ở động vật :
  Điền dấu X vào ô trống dưới đây phù hợp về quá trình tiêu hoá ở động vật
  2/28/2012
  9
  IV. Hô hấp ở động vật :
  Cơ quan trao đổi khí ở động vật : bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí và phổi.
  Cơ quan trao đổi khí ở thực vật: chủ yếu thông qua khí khổng ở lá và lỗ vỏ (bì khổng) ở thân cây.
  Cho biết cơ quan trao đổi khí ở động vật và thực vật?
  2/28/2012
  10
  IV. Hô hấp ở động vật :
  So sánh sự trao đổi khí ở động vật và thực vật?
  Giống nhau: lấy O2 và thải CO2
  Khác nhau:
  Thực vật: ngoài trao đổi khí qua hô hấp còn trao đổi khí qua quang hợp và thực hiện thông qua các lỗ khí khổng và bì khổng.
  Động vật: trao đổi khí qua bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi.
  2/28/2012
  11
  Quan sát hình và cho biết hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ và dòng mạch rây ở thực vật?
  Cho biết động lực của dòng mạch gỗ và dòng mạch rây?
  Hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ là mạch gỗ. Động lực: áp suất rễ, thoát hơi nước ở lá và lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa các phân tử nước với mạch gỗ.
  Hệ thống vận chuyển dòng mạch rây là mạch rây. Động lực: chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ, hạt, quả)
  V.Tuần hoàn ở động vật :
  2/28/2012
  12
  Cho biết hệ thống vận chuyển máu ở động vật?
  Động lực vận chuyển máu đi đến các cơ quan?
  Ở động vật, hệ thống vận chuyển máu là tim và mạch máu (động mạch, tỉnh mạch và mao mạch)
  Ở động vật có hệ tuần hoàn, động lực vận chuyển máu đến các cơ quan là sự co bóp của tim. Tim co bóp tạo ra áp lực máu đi trong vòng tuần hoàn
  V.Tuần hoàn ở động vật :
  2/28/2012
  13
  Cơ thể động vật trao đổi chất với môi trường như thế nào?
  Mối liên quan về chức năng giữa các cơ quan với nhau và giữa các cơ quan với tế bào cơ thể (với chuyển hóa nội bào)?
  2/28/2012
  14
  Động vật tiếp nhận chất dinh dưỡng (có trong thức ăn), O2; thải các chất sinh ra từ quá trình chuyển hóa (nước tiểu, mồ hôi, CO2).
  Mối liên quan:
  Hệ tiêu hóa tiếp nhận chất dinh dưỡng từ bên ngoài cơ thể đưa vào hệ tuần hoàn.
  Hệ hô hấp tiếp nhận O2 chuyển vào hệ tuần hoàn.
  Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và O2 đến cung cấp cho tất cả các tb của cơ thể →chuyển hóa nội bào → các chất bài tiết và CO2.
  Hệ tuần hoàn vận chuyển các chất bài tiết đến thận để thải ra ngoài và vận chuyển CO2 đến phổi để thải ra ngoài.
  2/28/2012
  15
  Kích thích
  Bộ phận tiếp nhận
  kích thích
  Bộ phận
  điều khiển
  Bộ phận
  Thực hiện
  Liên hệ
  ngược
  V.Cơ chế duy trì cân bằng nội môi :
  Hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi dưới đây:
  2/28/2012
  16
  Khi trời lạnh hoặc trời nóng thì cơ thể động vật hằng nhiệt thích ứng với môi trường bằng cách nào?
  Câu hỏi thảo luận nhóm: (4 phút)
  Hãy nêu:
  Tác nhân kích thích
  Bộ phận tiếp nhận kích thích
  Bộ phận điều khiển
  Bộ phận thực hiện
  Để hoàn thành sơ đồ cơ chế chống nóng và chống lạnh ở động vật hằng nhiệt (mỗi tổ ghi ra bảng phụ)
  2/28/2012
  17
  Sơ đồ cơ chế chống nóng ở động vật hằng nhiệt
  2/28/2012
  18
  Sơ đồ cơ chế chống lạnh ở động vật hằng nhiệt
  2/28/2012
  19
  Bài học đến đây kết thúc
   
  Gửi ý kiến