Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  IMG_20211107_055703.jpg Screenshot_20211030_154312.jpg Screenshot_20211015_152855.jpg Screenshot_20211015_154238.jpg IMG_20211014_160251.jpg IMG_20211014_143247.jpg Tiep_tuc_nghi_hoc.jpg Screenshot_20211001_143111.jpg Screenshot_20210930_135618.jpg IMG_1696.JPG IMG_1695.JPG Lan_man.jpg Tieng_Viet_2_Tu_ngu_chi_su_vat.jpg Toan_On_tap_cac_so_den_100.jpg Tieng_Viet_2_Toi_la_hoc_sinh_lop_2.jpg Hoa_hong.jpg IMG_20210925_165154.jpg Screenshot_20210921_160130.jpg Screenshot_20210921_161551.jpg Screenshot_20210921_162330.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  TKB LẦN 2 ÁP DỤNG 4/10/2021

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
  Ngày gửi: 10h:08' 02-10-2021
  Dung lượng: 44.2 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  "THCS NGUYỄN TRÃI
  Năm học 2021 - 2022
  Học kỳ 1" THỜI KHOÁ BIỂU LẦN 2
  BUỔI SÁNG
  Thực hiện từ ngày 04 tháng 10 năm 2021

  THỨ TIẾT HÒA PHONG NG THÚY MỸ DŨNG NHA H THÚY TÔ THỦY HÙNG VÂN SINH TUÂN HỒNG TH TRANG NG BÌNH QUANG M BÌNH GIANG HƯƠNG HÂN V TRANG PHƯỢNG VINH HẠNH NG HẰNG YẾN HƯNG LAN NGỤY HẰNG Đ HẰNG TUYỀN TR THỦY HUYỀN ĐẠT HẠNH KÝ
  2 1 ChCờ - 6B ChCờ - 9C ChCờ - 6D ChCờ - 7A ChCờ - 7C ChCờ - 7B ChCờ - 9A ChCờ - 8C ChCờ - 8A ChCờ - 6A ChCờ - 7E ChCờ - 7D ChCờ - 9B ChCờ - 8B ChCờ - 9D ChCờ - 6C ChCờ - 8D
  2 Toán - 8D Toán - 9C Tin - 7C NNgữ - 7A NNgữ - 9A NNgữ - 8B TD - 9B TD - 6C Nhạc - 9D MT - 7E Văn - 6D Văn - 7D Sử - 6B Địa - 7B Sinh - 8C Hóa - 8A Lí - 6A
  3 Toán - 6C Toán - 6B Toán - 7B GDCD - 8B Tin - 9C NNgữ - 7C NNgữ - 9B NNgữ - 8A Văn - 8D Văn - 7E Văn - 9A Văn - 7D Văn - 9D Sử - 6D GDCD - 7A Hóa - 6A Hóa - 8C
  4 Toán - 7E Toán - 8A Toán - 7D Tin - 7A Tin - 8C NNgữ - 6C TD - 8B TD - 7C Nhạc - 9B MT - 7B Văn - 6B Văn - 9C Sử - 8D Địa - 9A Địa - 6D Sinh - 6A Hóa - 9D
  5 Toán - 7E Toán - 8B Toán - 8C Toán - 9D Tin - 9A Tin - 6B NNgữ - 7B NNgữ - 9C MT - 6D Văn - 8D Văn - 7A Sử - 6C Sử - 9B Địa - 6A Địa - 7C Sinh - 8A CNghệ - 7D
  3 1 Toán - 6D Toán - 8C Toán - 7D Tin - 8A NNgữ - 9A NNgữ - 8B TD - 9B TD - 7C Nhạc - 7B Văn - 8D Văn - 6C Văn - 7A Sử - 6A Địa - 9C CNghệ - 7E Lí - 6B Lí - 9D
  2 Toán - 8C Toán - 7A NNgữ - 6D TD - 6A TD - 7D Nhạc - 9A MT - 6C Văn - 8D Văn - 9C Văn - 9D Sử - 8B GDCD - 7B Sinh - 7C Hóa - 6B CNghệ - 8A Lí - 9B Lí - 7E
  3 Toán - 9B Toán - 7B Tin - 6C NNgữ - 7D NNgữ - 8C TD - 8D TD - 7A MT - 6A Văn - 8B Văn - 6D Sử - 7E Sử - 9C Sinh - 9D Sinh - 6B Hóa - 9A Lí - 8A Lí - 7C
  4 Toán - 9B Toán - 8D Tin - 6A NNgữ - 7E TD - 8A GDCD - 6B MT - 8B GDCD - 7C Văn - 6D Văn - 9D Sử - 6C Sử - 9A Sinh - 7B Sinh - 9C Sinh - 8C CNghệ - 7D Lí - 7A
  5 Toán - 6C Toán - 6A Toán - 7C Tin - 6D NNgữ - 9D NNgữ - 8D Nhạc - 9C GDCD - 9A GDCD - 7D Văn - 6B Sử - 7B Sử - 8C Sinh - 7E Sinh - 9B Sinh - 8A Lí - 8B CNghệ - 7A
  4 1 Toán - 6B Toán - 7D Toán - 9D Tin - 7E NNgữ - 7C NNgữ - 9B TD - 8B MT - 8A Văn - 7B GDCD - 8D Sử - 7A Sử - 6A Địa - 8C Hóa - 9A CNghệ - 6D Lí - 6C CNghệ - 9C
  2 Toán - 8B Toán - 6A Toán - 7D GDCD - 8A NNgữ - 6B NNgữ - 7E NNgữ - 8C Nhạc - 8D Văn - 7B Văn - 7C Văn - 9D Sử - 6D Địa - 7A Sinh - 9C Hóa - 9B Hóa - 6C Lí - 9A
  3 Toán - 7A Tin - 8D NNgữ - 7B NNgữ - 7D NNgữ - 6D TD - 9A Nhạc - 6A GDCD - 9D Văn - 7E Văn - 8C Văn - 9B Sử - 8A Sử - 6B Sinh - 6C Sinh - 8B Lí - 9C CNghệ - 7C
  4 Toán - 6D Toán - 8D Toán - 7A Toán - 9C Tin - 7D NNgữ - 6A NNgữ - 8A TD - 9D Nhạc - 8B MT - 8C Văn - 6C Văn - 9B Sử - 7E Địa - 7C Sinh - 9A Sinh - 6B CNghệ - 7B
  5 Toán - 9B Tin - 8B NNgữ - 9C Nhạc - 8C Văn - 8A Sinh - 9D Sinh - 8D CNghệ - 9A
  5 1 Toán - 7E Toán - 6A Toán - 7C NNgữ - 7B TD - 8D TD - 6C Nhạc - 7D MT - 7A Văn - 6B Văn - 9A Văn - 8C Văn - 9B Sử - 9D Địa - 9C Hóa - 8B CNghệ - 8A Lí - 6D
  2 Toán - 7E Toán - 6C Toán - 7C Toán - 9D Tin - 8C NNgữ - 6B NNgữ - 9B TD - 8A TD - 7B Nhạc - 7A Văn - 6A Văn - 9C Văn - 7D Sử - 8D Địa - 8B Hóa - 6D Lí - 9A
  3 Toán - 6B Toán - 7A Toán - 9A Tin - 7C Tin - 8B NNgữ - 6C NNgữ - 9D TD - 8C GDCD - 6A MT - 7D Văn - 9C Văn - 8A Địa - 9B Sinh - 7E Sinh - 6D Lí - 8D Lí - 7B
  4 Toán - 8A Toán - 8D Toán - 9A Tin - 7B NNgữ - 6A TD - 6B TD - 6D GDCD - 9B Văn - 7C Văn - 9D Sử - 8C Sinh - 7A CNghệ - 7E CNghệ - 6C CNghệ - 8B Lí - 9C Lí - 7D
  5 Toán - 8B TN-HN - 6B Toán - 7B Tin - 9B NNgữ - 7E TN-HN - 6D Nhạc - 7C MT - 8D GDCD - 8C TN-HN - 6A Địa - 8A Sinh - 7D Sinh - 9A Hóa - 9C TN-HN - 6C Lí - 9D CNghệ - 7A
  6 1 Toán - 8B Toán - 7B Toán - 9A Tin - 7E NNgữ - 9C NNgữ - 8C TD - 6B TD - 6D Nhạc - 8A Văn - 6C Văn - 7A Văn - 9B Sử - 7C Địa - 9D Địa - 7D CNghệ - 6A CNghệ - 8D
  2 Toán - 6D Tin - 8D NNgữ - 6C NNgữ - 7D TD - 9C TD - 7E Nhạc - 6B MT - 7C Văn - 6A Văn - 7B Văn - 9A Sử - 8B Địa - 9B Sinh - 7A Hóa - 8A Lí - 8C CNghệ - 9D
  3 Toán - 7C Toán - 9C Tin - 7B NNgữ - 7A NNgữ - 9D NNgữ - 8D Nhạc - 6C Văn - 6A Văn - 9A Văn - 8C Văn - 8A Địa - 7E Sinh - 7D Sinh - 6D CNghệ - 6B CNghệ - 8B CNghệ - 9B
  4 Toán - 9B Toán - 9C Tin - 9A Tin - 7D NNgữ - 6A NNgữ - 8A TD - 9D Nhạc - 6D MT - 6B Văn - 8B Văn - 7E Văn - 8C Sử - 7A Địa - 8D Sinh - 7C Sinh - 6C CNghệ - 7B
  5 Tin - 9D Tin - 8A NNgữ - 9A NNgữ - 8B GDCD - 9C Văn - 7E Sử - 7D Địa - 7A Sinh - 7B Sinh - 9B Hóa - 8D CNghệ - 8C CNghệ - 7C
  7 1 Toán - 8A Toán - 8C Tin - 7A NNgữ - 7C TD - 9C TD - 7D GDCD - 6C Văn -
   
  Gửi ý kiến