Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  Unnamed.jpg IMG20180119102114.jpg 26171781_1953145738236956_3230336029206037542_o.jpg 26167788_1953982328153297_2611609390527885772_n.jpg 26231801_1953982301486633_7573108597258711772_n.jpg 54_Track_54.mp3 IMG20171208091357.jpg 20160602.jpg Bai_mau_Chachacha_dung_trong_truong_THCS.flv IMG20171110091039.jpg IMG20171110100134.jpg Chuyenchandongcuaongnguyenbathanh10namtruoc0.jpg 23318996_2007114016170381_247249100397598449_n.jpg 22154244_1441918999261152_2699770446298787335_n.jpg 23231274_504245173285829_4522316756617870445_n.jpg 23244546_504245349952478_7890534794139274572_n.jpg 9B_Viet_Nam_Trong_Toi_La.mp3 9A_Dong_Mau_Lac_HongDanTruong.mp3 VideoJoiner171027080518.flv MVI_0177__5.flv

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên Sở GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  THỜI KHÓA BIỂU LẦN 4 (5/3/2018)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
  Ngày gửi: 08h:34' 28-02-2018
  Dung lượng: 175.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Nguyễn Trãi THỜI KHÓA BIỂU (Lần 4)
  Học kỳ 2 Có giá trị từ ngày 05/03/2018
  Năm học 2017-2018

  Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D
  Thứ 2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
  2 "Lịch sử
  (Hạnh)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Toán
  (Mỹ)" "Sinh vật
  (Lan)" "Văn học
  (Hương)" "Toán
  (Phong)" "Thể dục
  (Tuân)" "Địa lý
  (Yến)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Văn học
  (Hân)" "Nhạc
  (Hồng)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Thể dục
  (Sinh)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Toán
  (Dũng)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)"
  3 "Địa lý
  (Yến)" "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Thể dục
  (Tuân)" "Toán
  (Phong)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Nhạc
  (Hồng)" "Văn học
  (Hân)" "Thể dục
  (Sinh)" "Văn học
  (Giang)" "Hóa học
  (Hằng)" "Sinh vật
  (Lan)" "GDCD
  (Hạnh)"
  4 "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Văn học
  (Phượng)" "Tin học
  (Thúy)" "Toán
  (Mỹ)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Địa lý
  (Yến)" "Văn học
  (Hương)" "Văn học
  (Giang)" "Thể dục
  (Sinh)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Văn học
  (Hân)" "Toán
  (Hòa)" "Toán
  (Dũng)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Văn học
  (V.Trang)"
  5 "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Toán
  (Mỹ)" "Văn học
  (Phượng)" "Tin học
  (Thúy)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Sinh vật
  (Hằng)" "GDCD
  (Hương)" "Toán
  (Phong)" "Văn học
  (Hân)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Toán
  (Hòa)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Văn học
  (Giang)" "Văn học
  (V.Trang)" "Toán
  (Dũng)"
  Thứ 3 1 "Công nghệ
  (Hân)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Địa lý
  (Yến)" "Tin học
  (Thúy)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Công nghệ
  (Tuyền)" "Văn học
  (Hương)" "Văn học
  (Giang)" "Vật lý
  (Vi)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Toán
  (Dũng)" "Thể dục
  (Sinh)"
  2 "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Mỹ)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Văn học
  (Hương)" "Địa lý
  (Yến)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Toán
  (Hòa)" "Vật lý
  (Vi)" "Thể dục
  (Sinh)" "GDCD
  (Giang)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Tin học
  (Nha)"
  3 "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Tin học
  (Thúy)" "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Địa lý
  (Yến)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Văn học
  (Hân)" "Tin học
  (Nha)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Toán
  (Hòa)" "Vật lý
  (Vi)" "Toán
  (Dũng)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Lịch sử
  (Vinh)"
  4 "Toán
  (Mỹ)" "GDCD
  (T.Trang)" "Văn học
  (Phượng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Văn học
  (Hương)" "Tin học
  (Thúy)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Văn học
  (Hân)" "Thể dục
  (Sinh)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Toán
  (Hòa)" "Toán
  (Dũng)" "Văn học
  (Giang)" "Tin học
  (Nha)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)"
  5 "Toán
  (Mỹ)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Văn học
  (Phượng)" "Văn học
  (Hương)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Công nghệ
  (Tuyền)" "Tin học
  (Thúy)" "Toán
  (Hòa)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Tin học
  (Nha)" "Văn học
  (Hân)" "Sinh vật
  (Lan)" "Văn học
  (Giang)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Dũng)"
  Thứ 4 1 "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Công nghệ
  (V.Trang)" "Toán
  (Mỹ)" "Công nghệ
  (Vi)" "Toán
  (Phong)" "Thể dục
  (Tuân)" "Tin học
  (Thúy)" "GDCD
  (Hương)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Văn học
  (Hân)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Nhạc
  (Hồng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Thể dục
  (Sinh)" "Hóa học
  (Hằng)" "Toán
  (Dũng)"
  2 "Công nghệ
  (Hân)" "Nhạc
  (Hồng)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Thể dục
  (Tuân)" "Văn học
  (Hương)" "Tin học
  (Thúy)" "Toán
  (Phong)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Toán
  (Hòa)" "Thể dục
  (Sinh)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Toán
  (Dũng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Vật lý
  (Vi)" "Tin học
  (Nha)"
  3 "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Sinh vật
  (Lan)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Văn học
  (Hương)" "Sinh vật
  (Hưng)" "Thể dục
  (Sinh)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Hòa)" "GDCD
  (Hồng)" "Văn học
  (Hân)" "Hóa học
  (Hằng)" "Tin học
  (Nha)" "GDCD
  (Hạnh)" "Văn học
  (V.Trang)"
  4 "Văn học
  (Phượng)" "Tin học
  (Thúy)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Toán
  (Mỹ)" "Sinh vật
  (Hằng)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Thể dục
  (Tuân)" "Sinh vật
  (Hưng)" "Thể dục
  (Sinh)" "Toán
  (Hòa)" "Tin học
  (Nha)" "Văn học
  (Hân)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Dũng)" "Văn học
  (V.Trang)" "Vật lý
  (Vi)"
  5 "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Vật lý
  (Vi)" "Toán
  (Hòa)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Tin học
  (Nha)" "Toán
  (Dũng)" "Văn học
  (V.Trang)" "Hóa học
  (Hằng)"
  Thứ 5 1 "Tin học
  (Thúy)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Thể dục
  (Tuân)" "Công nghệ
  (Vi)" "Địa lý
  (Yến)" "Văn học
  (Hương)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Toán
  (Phong)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Văn học
  (Hân)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Văn học
  (Giang)" "Toán
  (Dũng)" "Thể dục
  (Sinh)"
  2 "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Tin học
  (Thúy)" "Thể dục
  (Tuâ
   
  Gửi ý kiến