Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  27654617_2046635375551578_1310886541607140741_n.jpg Received_327325204486130.jpeg 45225066_1130460290452489_3234357347392421888_o.jpg 45189842_1130460687119116_6085220513783742464_o.jpg IMG20181013072111.jpg IMG20181013072215.jpg IMG20181013072211.jpg IMG20180920100305.jpg IMG20180905083103.jpg IMG20180905072413.jpg IMG20180905083444.jpg IMG20180905072717.jpg IMG20180905083103.jpg IMG20180905072413.jpg IMG20180528083741.jpg IMG20180528082155.jpg Anh_Phan_Boi_Chau_va_Cuong_De.jpg Al_tac_dung_voi_O2_trong_khong_khi.flv Ntd2.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên Sở GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  THỜI KHÓA BIỂU LẦN 4 (5/3/2018)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
  Ngày gửi: 08h:34' 28-02-2018
  Dung lượng: 175.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Nguyễn Trãi THỜI KHÓA BIỂU (Lần 4)
  Học kỳ 2 Có giá trị từ ngày 05/03/2018
  Năm học 2017-2018

  Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D
  Thứ 2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
  2 "Lịch sử
  (Hạnh)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Toán
  (Mỹ)" "Sinh vật
  (Lan)" "Văn học
  (Hương)" "Toán
  (Phong)" "Thể dục
  (Tuân)" "Địa lý
  (Yến)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Văn học
  (Hân)" "Nhạc
  (Hồng)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Thể dục
  (Sinh)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Toán
  (Dũng)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)"
  3 "Địa lý
  (Yến)" "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Thể dục
  (Tuân)" "Toán
  (Phong)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Nhạc
  (Hồng)" "Văn học
  (Hân)" "Thể dục
  (Sinh)" "Văn học
  (Giang)" "Hóa học
  (Hằng)" "Sinh vật
  (Lan)" "GDCD
  (Hạnh)"
  4 "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Văn học
  (Phượng)" "Tin học
  (Thúy)" "Toán
  (Mỹ)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Địa lý
  (Yến)" "Văn học
  (Hương)" "Văn học
  (Giang)" "Thể dục
  (Sinh)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Văn học
  (Hân)" "Toán
  (Hòa)" "Toán
  (Dũng)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Văn học
  (V.Trang)"
  5 "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Toán
  (Mỹ)" "Văn học
  (Phượng)" "Tin học
  (Thúy)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Sinh vật
  (Hằng)" "GDCD
  (Hương)" "Toán
  (Phong)" "Văn học
  (Hân)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Toán
  (Hòa)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Văn học
  (Giang)" "Văn học
  (V.Trang)" "Toán
  (Dũng)"
  Thứ 3 1 "Công nghệ
  (Hân)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Địa lý
  (Yến)" "Tin học
  (Thúy)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Công nghệ
  (Tuyền)" "Văn học
  (Hương)" "Văn học
  (Giang)" "Vật lý
  (Vi)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Toán
  (Dũng)" "Thể dục
  (Sinh)"
  2 "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Mỹ)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Văn học
  (Hương)" "Địa lý
  (Yến)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Toán
  (Hòa)" "Vật lý
  (Vi)" "Thể dục
  (Sinh)" "GDCD
  (Giang)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Tin học
  (Nha)"
  3 "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Tin học
  (Thúy)" "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Địa lý
  (Yến)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Văn học
  (Hân)" "Tin học
  (Nha)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Toán
  (Hòa)" "Vật lý
  (Vi)" "Toán
  (Dũng)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Lịch sử
  (Vinh)"
  4 "Toán
  (Mỹ)" "GDCD
  (T.Trang)" "Văn học
  (Phượng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Văn học
  (Hương)" "Tin học
  (Thúy)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Văn học
  (Hân)" "Thể dục
  (Sinh)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Toán
  (Hòa)" "Toán
  (Dũng)" "Văn học
  (Giang)" "Tin học
  (Nha)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)"
  5 "Toán
  (Mỹ)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Văn học
  (Phượng)" "Văn học
  (Hương)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Công nghệ
  (Tuyền)" "Tin học
  (Thúy)" "Toán
  (Hòa)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Tin học
  (Nha)" "Văn học
  (Hân)" "Sinh vật
  (Lan)" "Văn học
  (Giang)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Dũng)"
  Thứ 4 1 "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Công nghệ
  (V.Trang)" "Toán
  (Mỹ)" "Công nghệ
  (Vi)" "Toán
  (Phong)" "Thể dục
  (Tuân)" "Tin học
  (Thúy)" "GDCD
  (Hương)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Văn học
  (Hân)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Nhạc
  (Hồng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Thể dục
  (Sinh)" "Hóa học
  (Hằng)" "Toán
  (Dũng)"
  2 "Công nghệ
  (Hân)" "Nhạc
  (Hồng)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Thể dục
  (Tuân)" "Văn học
  (Hương)" "Tin học
  (Thúy)" "Toán
  (Phong)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Toán
  (Hòa)" "Thể dục
  (Sinh)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Toán
  (Dũng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Vật lý
  (Vi)" "Tin học
  (Nha)"
  3 "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Sinh vật
  (Lan)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Văn học
  (Hương)" "Sinh vật
  (Hưng)" "Thể dục
  (Sinh)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Hòa)" "GDCD
  (Hồng)" "Văn học
  (Hân)" "Hóa học
  (Hằng)" "Tin học
  (Nha)" "GDCD
  (Hạnh)" "Văn học
  (V.Trang)"
  4 "Văn học
  (Phượng)" "Tin học
  (Thúy)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Toán
  (Mỹ)" "Sinh vật
  (Hằng)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Thể dục
  (Tuân)" "Sinh vật
  (Hưng)" "Thể dục
  (Sinh)" "Toán
  (Hòa)" "Tin học
  (Nha)" "Văn học
  (Hân)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Dũng)" "Văn học
  (V.Trang)" "Vật lý
  (Vi)"
  5 "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Vật lý
  (Vi)" "Toán
  (Hòa)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Tin học
  (Nha)" "Toán
  (Dũng)" "Văn học
  (V.Trang)" "Hóa học
  (Hằng)"
  Thứ 5 1 "Tin học
  (Thúy)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Thể dục
  (Tuân)" "Công nghệ
  (Vi)" "Địa lý
  (Yến)" "Văn học
  (Hương)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Toán
  (Phong)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Văn học
  (Hân)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Văn học
  (Giang)" "Toán
  (Dũng)" "Thể dục
  (Sinh)"
  2 "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Tin học
  (Thúy)" "Thể dục
  (Tuâ
   
  Gửi ý kiến