Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  IMG_20220905_083535.jpg IMG_20220905_083620.jpg IMG_20220905_084047.jpg IMG_20220830_102515.jpg FB_IMG_1659449868555.jpg FB_IMG_1659560113346.jpg FB_IMG_1659446181599.jpg IMG_20220727_045849.jpg IMG_20220727_045829.jpg IMG_20220714_072041.jpg IMG_20220627_064205.jpg IMG_20220627_064300.jpg FB_IMG_1654136757354.jpg Dau_truong_toan_vioedu.jpg IMG_20220602_010329.jpg Hoakhoi9507.flv IMG_20220529_081149.jpg IMG_20220508_050230.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 5. Things I do

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu
  Ngày gửi: 21h:41' 07-04-2016
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  Week 10 Date of preparing : October 22nd 2015
  Period 28 Date of teaching : October 28th 2015
  ( Period : 3 – class 6A4 – Luong The Vinh secondary school)
  UNIT 5: THINGS I DO
  SECTION C: CLASSES
  LESSON 4: C1
  I/ OBJECTIVES :
  1. Knowledge : By the end of the lesson, students will be able to:
  - Learn about school subjects in English.
  - Ask and answer on Monday’s subjects
  - Supply more subjects so that sts can write their own timetable.
  2. Skills : Listening - Speaking - Reading – Writing
  3. Morals : have a suitable timetable for studying
  II/ LANGUAGE CONTENTS :
  1. Vocabulary : English, History, Math, Literature, Geography , Timetable, Today.
  2. Grammar : What do we have today?
  It’s Monday . We have English.
  We don’t have Math
  What time do we have English ?
  We have English from 9:00 to 9:45 ( review )
  III/ TECHNIQUES: Chatting , Picture drill, PW, GW, Lucky numbers, Mapped dialogue, Writting
  IV/TEACHING AIDS : Pictures ; Tape: Subboard, Projector.
  V/ PROCEDURES :

   STAGES/ ACTIVITIES
   CONTENTS
  
  1. Warm-up: (5’)
  T: Greeting.  Then ask Ss to close the books and look at the board.
  - Show the pictures on the subboard. Then ask sts some questions and give an example.
  Ss: listen and answer


  T: Lead the lesson.
  Ss:listen
  2. Presentation: ( 13’)
  T: Show the picture and set the situation.
  Then play the tape.
  Ss: Listen and do the task.

  T: Call some Ss to give their answer.
  Ss: answer.
  T: Feedback.
  T: Supply new words.
  Ss: listen and copy
  T: Have Ss repeat in chorus and individuals.
  Ss: repeat.


  T: Ask Ss to close the book and notebook. Then check new words
  Ss: listen and look at the pictures and say.  T: Gives structures and review
  Ss: write


  T: Explain “it”
  Ss: take note
  3. Practice: (21’)
  T: Play the tape
  Ss: listen and repeat C1
  T: Have Ss work in pairs to practice the dialogue. Listen and correct sts’s pronounciation.
  Ss: work in pair.
  T: Call some pairs to read aloud the dialogue.
  Ss: play the role

  T: Divide sts into 2 groups and guide sts to play the game “ lucky numbers” . Ask sts to use the structure “ What do we have today ?-we have + subject” to give the answer.
  Ss: play the game  T: Remark
  Ss: listen and memorize
  T: Show the subboard . The guide Ss to practice the model.
  Ss: listen and practice in pairs.  4. Production: (5’)
  T: Ask Ss to say the subjects in today . Then guide Ss to write the subjects of Wednesday in order.
  Ss: Write in pairs
  T: Call 2 Ss to write their answers on the board.
  Ss: write
  T: Correct
  Ss: take notes.
  T: Guide Ss to practice in pairs
  Ss: practice.
  T: Call 2 pairs to play the role
  Ss: play the role

  T: Give a moral “ have a suitable timetable for studying”
  5.Homework: (1’)
  T:Give homework
  Ss: write
  
  Good morning class ! – How are you today?
  Who are absent today?

  **Chatting
  - What are these pictures about? ( sts’ answers)
  ( Classes )
  - You are studying English. What time do we have English ? ( sts’s answers)
  ( We have it from 9 o’clock to 9: 45.)

  


  C1. Listen and repeat:
  “ You’ll listen to a short dialogue between Ba and Nga .Listen and numberthe classes in the dialogue”
  
  English (1)
  Literature (3)
  Math (2)
  History (4)
  Geography (5)
  * New words :
  - Timetable ( n ): (pic ) thời khóa biểu
  - Today ( adv ): ( transl ) hôm nay
  - Monday (n) : (ex ) : thứ 2
  - English ( n ): ( real ) môn Tiếng Anh
  - Math (n) (pic) : môn Toán
  - Literature ( n ): ( pic
   
  Gửi ý kiến