Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  Tt_ntt.jpg VN10.jpg TD2.jpg TD1.jpg IMG_20221017_185040.jpg IMG_20221017_050906.jpg IMG_20220905_083535.jpg IMG_20220905_083620.jpg IMG_20220905_084047.jpg IMG_20220830_102515.jpg FB_IMG_1659449868555.jpg FB_IMG_1659560113346.jpg FB_IMG_1659446181599.jpg IMG_20220727_045849.jpg IMG_20220727_045829.jpg IMG_20220714_072041.jpg IMG_20220627_064205.jpg IMG_20220627_064300.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giáo án cả năm

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:39' 09-05-2019
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 363
  Số lượt thích: 0 người
  Date of preparing: August 18th , 2017 Week : 01
  Date of teaching: August 21st , 2017 Period: 01  I. Objectives: By the end of this period, Ss can review some important grammar points in English 8 which involved to the English 9.
  II. Language contents:
  1. Grammar: Passive voice of the simple present and simple past tense
  2. Vocabulary: review
  III.Techniques: explanation, pairwork, groupwork
  IV.Teaching aids : sub- boards
  V. Procedures:
  Teacher’s and Students’ activities
  Contents
  
  - Greeting
  - Checking attendance
  1 . WARM UP

  - Teacher asks Ss to supply the correct form
  of the verb in the bracket.
  + Ss do exercise
  - Teacher calls Ss to give the answer.
  - Teacher corrects and give the correct
  answer.  2. ACTIVITY 1
  - Teacher review Ss the passive voice of the simple present tense.
  + Ss observe carefully
  - Teacher gives Ss examples to illustrate.
  + Ss observe carefully  - Teacher asks Ss to change the sentences from Active to the Passive.  - Teacher corrects and give the correct Answer.

  3. ACTIVITY 2


  - Teacher review Ss the passive voice of the simple past tense.
  + Ss observe carefully
  - Teacher gives Ss examples to illustrate.
  + Ss observe carefully
  - Teacher asks Ss to change the sentences from Active to the Passive.
  - Teacher corrects and give the correct answer.

  4. HOME WORK:
  - Learn by heart the structures about changing the sentences from active to passive.
  - Prepare: UNIT 1: A VISIT FROM A PENPAL (GETTING STARTED – LISTEN and READ

  9C:………………………………………………
  9D……………………………………………

  * Supply the correct form of the verb in the bracket.
  a. I ( go ) ……… to school by bus.
  b. She ( wash) …………… her face.
  c. Mai ( watch) ……… TV yesterday evening.
  d. He ( buy) ………… a new pen last Sunday.
  ( Answer:
  a, go b, washes c, watched d, bought
  Passive voice
  A, The simple present tense
  (A) S + V(s/es) + O  (P) S + am/is/are + Vpp( coät 3 / ed ) + by O

  Ex:a/ Mai buys a new pen
  ( A new pen is bought by Mai.
  b/ I play soccer.
  ( Soccer is played (by me)
  * Change the sentences from Active to the Passive.
  1, My grandmother plants this tree.
  2, People cut many trees to make paper.
  3, They do a lot of work every day.
  4, She watches TV every day.
  ( Answer:
  1, This tree is planted by my grandmother.
  2, Many trees are cut to make paper.
  3, A lot of work is done every day.
  4, TV is watched every day.
  B, Simple past tense:
  (A) S + V (ed/ coät 2) + O  (P) S + was/ were + Vpp( coät 3/ed) +by O
  Ex:
  a/ Mai played badminton yesterday.
  ( Badminton was played yesterday by Mai.
  b/ They bought some stamps last month.
  ( Some stamps were bought last month.
  * Change the sentences from Active to the Passive.
  1, Mrs Quyen typed the document.
  2, Mr Nhan repaired the computer.
  3, Ba drew the picture.
  4, Hoa turned off the lights.
  ( Answer:
  1, The document was typed by Mrs Quyen.
  2, The computer was repaired by Mr Nhan.
  3, The picture was drawn by Ba.
  4, The lights were turned off by Hoa.

  
   Date of preparing: August 20th , 2017 Week : 01
  Date of teaching: August 24th , 2017 Period: 02
  
  Lesson 1: Getting started - Listen and read
  I. Objectives: By the end of the lesson Sts will be able to know about some places of interest in Ha Noi through Lan’s Malaysian pen pal’s visit to Ha Noi
  II. Language contents:
  1. Grammar: The past Simple (review), The Past Simple with wish
  - ………………………… used to + V …………………………….
  2. Vocabulary: correspond , mosque ,to be impressed by, pray, depend on , keep in touch ,
  worship , area for recreation, wish
  III. Teaching aids: text books, TV and Laptop
  IV.Techniques: explanation, group work, rub out and remember, Groupwork,
   
  Gửi ý kiến