Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  FB_IMG_1659449868555.jpg FB_IMG_1659560113346.jpg FB_IMG_1659446181599.jpg IMG_20220727_045849.jpg IMG_20220727_045829.jpg IMG_20220714_072041.jpg IMG_20220627_064205.jpg IMG_20220627_064300.jpg FB_IMG_1654136757354.jpg Dau_truong_toan_vioedu.jpg IMG_20220602_010329.jpg Hoakhoi9507.flv IMG_20220529_081149.jpg IMG_20220508_050230.jpg IMG_20220429_132922.jpg IMG_20220429_132923.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  PHẦN CHƠI KHÁN GIẢ - SHNK TIẾNG ANH KÌ 2 (2015 - 2016)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Đoan Trang (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:29' 26-04-2016
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người

  Nguyen Thi Minh Khai
  primary school
  English extracurricular activities show
  WHO WANTS GIFTS?
  Grade 3
  You use it to colour a picture , what is it ?
  A. Crayon
  B. ruler
  C. Eraser
  D. ball
  L
  A. Crayon.
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  What is this?
  A. Four
  B. Six
  C. Five
  D. Seven
  L
  D. Seven
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  HHHHow many days are there in a week?
  A. In the library
  B. In the supermarket
  C. In the house
  D. In the museum
  L
  C. In the house
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  Where do you keep your pets?
  What`s the weather like today?
  A. It’s hot
  B. It’s cold
  C. It’s warm
  D. It’s wet
  L
  A. It’s hot
  F
  50:50
  Who`s a milionaire?
  There are twenty pupils in your class.
  How many chairs are there in your class ?
  A. There are twenty
  B. There are fifteen
  C. There are thirty
  D. There are forty
  L
  A. There are twenty
  F
  50:50
  Who`s a milionaire?
  Grade 4
  What animal lives in the water?
  A. pig
  B. Monkey
  C. Fish
  D. Lion
  L
  C. Fish
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  A. In the library
  B. In the supermarket
  C. In the hospital
  D. In the museum
  L
  C. In the hospital
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  Where does a doctor work?
  Why do you want to go to the cinema?
  A. Because I want to see a film
  B. Because I want to play football
  C. Because I want to buy some books
  D. Because I want to buy some bread
  L
  A. Because I want to see a film.
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  What is the first month of the year?
  A. May
  B. March
  C. September
  D. January
  L
  D. January
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  When is Teacher`s Day in Viet Nam ?
  A. The tenth of November
  B. the twentieth of November
  C. The second of June
  D. The fifteen of April
  L

  D. The twentieth of November
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  Grade 5
  How many seasons are there in Vietnam?
  A. There are two
  B. There are threee
  C. There are one
  D. There are four
  L
  D. There are four
  F
  50:50
  Who`s a milionaire?
  Who composed the song "national anthem"?
  A. Van Cao
  B. Tran Tien
  C. An Thuyen
  D. Nhat Nam
  L
  A. Van Cao
  F
  50:50
  Who`s a milionaire?
  What do you usually do in winter ?
  A. I usually go fishing
  B. I usually go swimming
  C. I usually go camping
  D. I usually go skiing
  L
  D. I usually go skiing
  F
  50:50
  Who`s a milionaire?
  When you want to delete any words,
  you use Backspace or Enter?
  A. Backspace
  B. Enter
  C. Pause
  D. Shift
  L
  A. Backspace
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  When is Uncle Ho`s birthday?
  A. It’s on May 15th
  B. It’s on May 17th
  C. It’s on May 20th
  D. It’s on May 19th
  L
  D. It’s on May 19th
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  What is the second day of the week?
  A. It’s Friday
  B. It’s Tuesday
  C. It’s Saturday
  D. It’s Sunday
  L
  C. It’s Tuesday
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  When is Teachers`Day in China ?
  A. It’s on October 2nd
  B. It’s on November 20th
  C. It’s on september 10th
  D. It’s on May 16th
  L
  C. It’s on September 10th
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  What is the twelfth month of the year?
  A. September
  B. October
  C. November
  D. December
  L
  D. December
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  Why do you want to go to the zoo?
  A. Because I want to see a film
  B. Because I want to swim
  C. Because I want to buy some bread
  D. Because I want to see the animals
  L
  D. Because I want to see the animals.
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  When is Teachers`Day in Malaysia ?
  A. It’s on October 2nd
  B. It’s on November 20th
  C. It’s on March 1th
  D. It’s on May 16th
  L
  D. It’s on May 16th
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  Let`s go to the sweet shop. I want to buy some.
  A. stamps
  B. books
  C. medicine
  D. sweets
  L
  D. sweets
  F
  50:50
  Who wants to get the gift ?
  What`s the weather like in summer ?
  A. hot
  B. cold
  C. warm
  D. cool
  L
  A. hot
  F
  50:50
  Who`s a milionaire?
  What `s the weather like in winter in Hanoi ?
  A. It`s hot.
  B. It`s windy.
  C. It`s warm.
  D. It`s cold.
  L
  C. It`s cold
  F
  50:50
  Who`s a milionaire?
  What do you usually do in autumn ?
  A. I usually go swimming
  B. I usually go camping
  C. I usually go skiing
  D. I usually go fishing
  L
  D. I usually go fishing
  F
  50:50
  Who`s a milionaire?
  CONGRATULATIONS!
  Minh Khai Primary school
   
  Gửi ý kiến