Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  IMG20180920100305.jpg IMG20180905062757.jpg IMG20180905083103.jpg IMG20180905072413.jpg IMG20180905083444.jpg IMG20180905072717.jpg IMG20180905083103.jpg IMG20180905072413.jpg IMG20180528083741.jpg IMG20180528082155.jpg Anh_Phan_Boi_Chau_va_Cuong_De.jpg Al_tac_dung_voi_O2_trong_khong_khi.flv Ntd2.jpg M2U00249.flv Nhung_bai_hat_hay_nhat_ve_thay_co_mai_truong_va_ban_be.flv 30415528_2073848966163552_8937144764730441728_n.jpg 27654617_2046635375551578_1310886541607140741_n.jpg 27972998_2047271282154654_4357187808654110068_n.jpg 27654639_2047266712155111_3647550426565839275_n.jpg 27752544_2047085552173227_7966700417054421723_n.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên Sở GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 9. Làm việc với dãy số

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đoàn Kiên Trung (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:06' 22-03-2018
  Dung lượng: 4.1 MB
  Số lượt tải: 121
  Số lượt thích: 0 người
  TIN HỌC LỚP 8
  Phòng GD&ĐT Krông Năng
  Trường THCS Nguyễn Du


  Chào mừng quý thầy cô giáo đến dự giờ lớp 8a7 môn Tin học
  Giáo viên : Đoàn Kiên Trung
  Chúng ta đã được tìm hiểu về biến, nắm được khái niệm thế nào là biến, cách khai báo biến và cách sử dụng biến trong chương trình. Vậy, thế nào là biến mảng, sử dụng biến mảng có lợi ích như thế nào? Tiết học hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vấn đề này.
  LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (T1)
  Bài 9
  Tiết 56
  Bài 9: Làm việc với dãy số
  Ví dụ 1:
  Ví dụ 1: Viết chương trình nhập điểm kiểm tra của các học sinh trong lớp.
  Write (‘Nhap diem= ‘); Readln(diem_1);
  Khai báo 1 biến như sau:
  Var diem_1: real;
  Khai báo 2 biến như sau:
  Var diem_1, diem_2: real;
  Write (‘Diem hs 1= ‘); Readln(diem_1);
  Write (‘Diem hs 2= ‘); Readln(diem_2);
  Để khai báo 1 biến Điểm ta khai báo như thế nào?
  Nhập và lưu điểm
  cho một học sinh?
  Để khai báo 2 biến Điểm ta khai báo như thế nào?
  Nhập và lưu điểm
  cho hai học sinh?
  Bài 9: Làm việc với dãy số (T1)
  Ví dụ 1:
  Khai báo 50 biến như sau:
  Var diem_1, diem_2, diem_3, diem_4, .. , diem_50: real;
  Write (‘Diem hs 1= ‘); Readln(diem_1);
  Write (‘Diem hs 2= ‘); Readln(diem_2);
  Write (‘Diem hs 3= ‘); Readln(diem_3);
  ……
  Write (‘Diem hs 50= ‘); Readln(diem_50);
  Những hạn chế:
  - Phải khai báo quá nhiều biến.
  - Chương trình phải viết khá dài dòng.
  Ví dụ 1: Viết chương trình nhập điểm kiểm tra của các học sinh trong lớp.
  Để khai báo 50 biến Điểm ta khai báo như thế nào?
  Hạn chế?
  Bài 9: Làm việc với dãy số (T1)
  - Dữ liệu kiểu mảng: Là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự, mọi phần tử đều có cùng kiểu dữ liệu (số nguyên hoặc số thực). Việc sắp thứ tự thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số (số nguyên).
  - Biến mảng: khi khai báo một biến có kiểu dữ liệu là kiểu mảng, biến đó được gọi là biến mảng.
   Vậy: Giá trị của biến mảng là một mảng, tức một dãy số (số nguyên, hoặc số thực) có thứ tự.
  Ví dụ 1: (Sgk/75)
  Khắc phục những hạn chế:
  - Lưu các dữ liệu liên quan bằng một biến duy nhất.
  Đánh “số thứ tự” cho các giá trị đó.
  - Sử dụng một vài câu lệnh lặp để xử lý dữ liệu một cách đơn giản.
  Chẳng hạn:
  Với i=1 đến 50: hãy nhập Diem_i;
  Với i=1 đến 50: hãy so sánh Max với Diem_i;
  Bài 9: Làm việc với dãy số (T1)
  - Khai báo biến mảng cần chỉ rõ:
  + Tên biến mảng.
  + Số lượng phần tử.
  + Kiểu dữ liệu chung của các phần tử.
  Ví dụ 1: (Sgk/75)
  - Dữ liệu kiểu mảng
  - Biến mảng
  Để làm việc với các dãy số nguyên hay số thực, chúng ta cần phải khai báo biến mảng trong chương trình.
  Vậy, em cần khai báo biến mảng ở đâu trong chương trình?
  Phần khai báo:
  …………………....
  Phần thân: Begin
  ……
  end.
  Bài 9: Làm việc với dãy số (T1)
  Ví dụ 1: (Sgk/75)
  - Dữ liệu kiểu mảng
  - Biến mảng
  22
  A
  1 2 3 4 5 6 7
  - Khai báo biến mảng cần chỉ rõ:
  + Tên biến mảng.
  + Số lượng phần tử.
  + Kiểu dữ liệu chung của các phần tử.
  Trong đó:
  + Tên mảng :
  A
  + Số phần tử của mảng:
  7
  + Kiểu dữ liệu của các phần tử:
  Số nguyên (hoặc Số thực)
  + Khi tham chiếu đến phần tử thứ i
  Ta viết A[i]
  A[6] =
  22
  Bài 9: Làm việc với dãy số (T1)
  Var : array[..] of ;
  Trong đó:
  Var, array, of là từ khóa của chương trình.
  Tên biến mảng do người dùng đặt (theo quy tắc đặt tên của NNLT).
  Chỉ số đầu <= chỉ số cuối (số nguyên).
  Số phần tử = chỉ số cuối – chỉ số đầu + 1.
  Các phần tử có cùng kiểu dữ liệu (số nguyên hoặc số thực).
  Ví dụ 1: (Sgk/73)
  - Dữ liệu kiểu mảng
  - Biến mảng
  - Khai báo biến mảng cần chỉ rõ:
  + Tên biến mảng.
  + Số lượng phần tử.
  + Kiểu dữ liệu chung của các phần tử.
  Cú pháp khai báo biến mảng?
  * Cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal:
  - Tên khác nhau tương ứng với các đại lượng khác nhau.
  - Tên không được trùng với các từ khóa.
  - Tên không phân biệt chữ hoa, chữ thường.
  Tên không được chứa khoảng trống (khoảng cách).
  - Tên không được bắt đầu bằng chữ số.
  Quy tắc đặt tên do NNLT quy định?
  Bài 9: Làm việc với dãy số (T1)
  Ví dụ: Khai báo biến chiều cao của 33 học sinh trong lớp 8a7?
  Var Chieucao: array[1..33]of real;
  Var : array[..] of ;
  * Cú pháp khai báo biến mảng:
  Biến Chieucao có dữ liệu kiểu gì?
  SỐ THỰC
  Ví dụ: Khai báo biến tuổi của 33 học sinh trong lớp?
  Biến Tuoi có dữ liệu kiểu gì?
  Khai báo một biến có tên Chieucao gồm 33 phần tử, mỗi phần tử là biến có kiểu số thực.
  SỐ NGUYÊN
  Var Tuoi: array[1..33] of integer;
  Khai báo một biến có tên Tuoi gồm 33 phần tử (từ 1-33), mỗi phần tử là biến có kiểu số nguyên.
  Hoặc:
  Khai báo như sau có đúng không?
  Var Tuoi: array[10..42] of integer;
  Bài 9: Làm việc với dãy số (T1)
  Var : array[..] of ;
  * Cú pháp khai báo biến mảng:
  Ví dụ 2: Khai báo biến mảng Diem cho Ví dụ 1.
  Ví dụ 1: Viết chương trình nhập điểm kiểm tra của các học sinh trong lớp.
  Thay vì khai báo 50 biến ở Ví dụ 1:
  Var diem_1, diem_2, diem_3, diem_4, .. , diem_50: real;
  Ta khai báo bến mảng Diem để lưu 50 điểm số của các học sinh như thế nào?
  Var Diem: array[1..50] of real;
  Bài 9: Làm việc với dãy số (T1)
  Var : array[..] of ;
  * Cú pháp khai báo biến mảng:
  Ví dụ 2: Khai báo biến mảng Diem cho Ví dụ 1.
  Var Diem: array[1..50] of real;
  Bài 9: Làm việc với dãy số (T1)
  * Ứng dụng biến mảng trong chương trình :
  For i:= 1 to 50 do readln(Diem[i]);
  For i:= 1 to 50 do writeln(Diem[i]);
  For i:= 1 to N do S:=S+Diem[i];
  For i:= 1 to 50 do
  if Diem[i] >8.0 then writeln(‘Gioi’);
  Diem[1] := 5; DIEM[2] := 8;
  DIEM[i] := A[i]; Diem[i] :=N;
  Tóm lại, sau khi khai báo một mảng, chúng ta làm việc với các phần tử của nó như làm việc với một biến thông thường như gán giá trị, đọc giá trị và thực hiện các tính toán khác thông qua chỉ số tương ứng của phần tử đó.
  Bài tập: Em hãy chọn khai báo biến mảng đúng trong các khai báo sau:
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Var : array[..] of ;
  NỘI DUNG CẦN NẮM
  Dữ liệu kiểu mảng?
  Biến mảng?
  Giá trị của biến mảng?
  Cú pháp khai báo biến mảng?
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  - Về nhà học bài.
  Làm bài tập: 1,2,3 Sgk/79.
  Chuẩn bị trước các nội dung cho tiết học sau:
  + Cách khai báo và sử dụng biến mảng trong chương trình có những lợi ích gì?
  + Tìm hiều chương trình tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số cho trước.


  Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã đến dự cùng tập thể lớp 8a7
  Giáo viên : Đoàn Kiên Trung
   
  Gửi ý kiến