Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  IMG_20220905_083535.jpg IMG_20220905_083620.jpg IMG_20220905_084047.jpg IMG_20220830_102515.jpg FB_IMG_1659449868555.jpg FB_IMG_1659560113346.jpg FB_IMG_1659446181599.jpg IMG_20220727_045849.jpg IMG_20220727_045829.jpg IMG_20220714_072041.jpg IMG_20220627_064205.jpg IMG_20220627_064300.jpg FB_IMG_1654136757354.jpg Dau_truong_toan_vioedu.jpg IMG_20220602_010329.jpg Hoakhoi9507.flv IMG_20220529_081149.jpg IMG_20220508_050230.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giáo án tổng hợp

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Từ Thị Minh Dung
  Ngày gửi: 21h:16' 18-02-2020
  Dung lượng: 56.0 KB
  Số lượt tải: 37
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 7: TELEVISION
  A. GRAMMAR - NGỮ PHÁP
  Wh - questions
  1. WHO hoặc WHAT: Câu hỏi chủ ngữ
  - Đây là câu hỏi khi muốn biết chủ ngữ hay chủ thể của hành động.
  Who
  verb + ...
  
  What
  
  
  Ví dụ:
  Who is the favourite VTV newsreader this year?
  (Ai là phát thanh viên đài VTV được yêu thích năm nay?)
  Who is making television programmes? (Ai tạo ra chương trình truyền hình?)
  2. WHOM hoặc WHAT: Câu hỏi tân ngữ
  Đây là câu hỏi khi muốn biết tân ngữ hay đối tượng tác động của hành động.
  Whom
  Trợ động từ: do/ does/ did/ ...
  S + V + ...
  
  What
  
  
  
  Ví dụ:
  What kind of TV programme do you like most?
  (Chương trình tivi nào mà bạn thích nhất?)
  Whom did she meet yesterday? (Hôm qua, cô ấy đã gặp ai?)
  3. WHEN, WHERE, HOW và WHY: Câu hỏi bổ ngữ
  Đây là câu hỏi khi muốn biết nơi chốn, thời gian, lý do, cách thức của hành động.
  When
  Trợ động từ: do/ does/ did/ ...
  S + V + ...
  
  Where
  
  
  
  How
  
  
  
  Why
  
  
  
  Ví dụ:
  How long does this film last? (Bộ phim kéo dài bao lâu?)
  Why do children like cartoons programme?
  (Tại sao trẻ con lại thích chương trình hoạt hình?)
  Where is the studio of Vietnam television?
  (Trường quay của Đài truyền hình Việt Nam ở đâu?)
  4. CONJUNCTIONS
  - Các liên từ cơ bản
  Liên từ
  Nghĩa
  Ví dụ
  
  and
  và
  I like watching news and game show.
  
  or
  hoặc
  Hurry up, or you will be late.
  
  but
  nhưng
  My father likes horror films but my mother doesn`t like them
  
  because
  bởi vì
  My sister likes sitcom because it is very interesting.
  
  although
  mặc dù
  Although he likes football, he doesn`t often watch football programmes.
  
  so
  nên
  I`m listening to music, so I can`t hear what you are saying.
  
  B. VOCABULARY - TỪ VỰNG
  Từ mới
  Phiên âm
  Nghĩa
  
  action film
  /ˈækʃn fɪlm/
  phim hành động
  
  animals programme
  /ˈænɪmlz ˈprəʊɡræm/
  chương trình thế giới động vật
  
  audience
  /ˈɔːdjəns/
  khán giả
  
  cameraman
  /ˈkæmrəmæn/
  chuyên viên quay phim
  
  channel
  /ˈtʃænl/
  kênh
  
  character
  /ˈkæriktə/
  nhân vật
  
  chat show
  /tʃæt ʃəʊ/
  chương trình tán gẫu
  
  comedy
  /ˈkɔmidi/
  kịch vui, hài kịch
  
  designer
  /diˈzaɪnə/
  nhà thiết kế
  
  director
  /diˈrektə/
  giám đốc sản xuất
  
  documentaries
  /ˌdɒkjuˈmentriz/
  phim tài liệu
  
  game show
  /ɡeɪm ʃəʊ/
  trò chơi truyền hình
  
  historical drama
  /hɪˈstɒrɪkl ˈdrɑːmə/
  phim, kịch lịch sử
  
  horror film
  /ˈhɒrə(r) fɪlm/
  phim kinh dị
  
  MC
  /ˌem ˈsiː/
  người dẫn chương trình
  
  news
  /ðə njuːz/
  bản tin thời sự
  
  newsreader
  /ˈnjuːzˌriːdə/
  phát thanh viên
  
  producer
  /prəˈdjuːsə(r)/
  nhà sản xuất
  
  quiz show
  /kwɪz ʃəʊ/
  trò chơi đố vui
  
  reality show
  /riˈæləti ʃəʊ/
  chương trình truyền hình thực tế
  
  remote control
  /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/
  điều khiển
  
  reporter
  /rɪˈpɔːtə/
  phóng viên
  
  romantic film
  /rəʊˈmæntɪk fɪlm/
  phim lãng mạn
  
  sitcom
  /ˈsɪtˌkɔm/
  tình huống hài kịch (là từ kết hợp của situation và comedy)
  
  soap operas
  /səʊp ˈɒprə/
  phim dài tập
  
  TV schedule
  /ˌtiː ˈviː ˈskedʒuːl/
  lịch phát sóng
  
  viewer
  /ˈvjuːə(r)/
  khán giả
  
  
  Unit 7 : Television
  A. Phonetics
  I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently:
  1. A. tooth
  B. clothing
  C. bath
  D. both
  
  2. A. gather
  B. monthly
  C. father
  D. brother
  
  3. A. though
  B. thank
  C. through
  D. thin 
  
  4. A. clip
  B. give
  C. twice
  D. stupid
  
  5. A. studio
  B. documentary
  C. cute
  D. stupid
  
  II. Choose the word
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓