Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  IMG_20220905_083535.jpg IMG_20220905_083620.jpg IMG_20220905_084047.jpg IMG_20220830_102515.jpg FB_IMG_1659449868555.jpg FB_IMG_1659560113346.jpg FB_IMG_1659446181599.jpg IMG_20220727_045849.jpg IMG_20220727_045829.jpg IMG_20220714_072041.jpg IMG_20220627_064205.jpg IMG_20220627_064300.jpg FB_IMG_1654136757354.jpg Dau_truong_toan_vioedu.jpg IMG_20220602_010329.jpg Hoakhoi9507.flv IMG_20220529_081149.jpg IMG_20220508_050230.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  giao an tieng sanh 7 tham khao

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lưu Thanh Hùng
  Ngày gửi: 21h:51' 18-05-2014
  Dung lượng: 183.0 KB
  Số lượt tải: 350
  Số lượt thích: 0 người
  Period 01; Week 1 Date of preparation: August 21st, 2010
  REVISION
  A/ Objectives: After the lesson, students can:
  - Practice some phrases about classroom managements used during the years.
  - Revise the grammar points and structures that Ss learned in grade 6.
  - Have good attitude in learning English.
  B/ Language content:
  1. Vocabulary: (review)
  2. Grammar: + Tenses: present simple, present progressive tense, near future.
  + Comparative and superlative of adjectives.
  + Wh- question words. + Indefinite quantifiers. + Adverbs of frequency.
  + Modals. + Making suggestions.
  3. Language skills: Listening, speaking, reading, writing
  C/ Techniques: Pre- teach, Open- prediction, gap fill, riddle
  D/ Teaching aids: Textbooks, tape, board,
  E/ Procedures:
  1. Class organization: (1 min)
  2. Check up: (No)
  3. New lesson:( 43 mins)
  Teacher’s activities
  Students’ activities
  
  Warm-up (3 minutes)
  * Riddle:
  - Ask Ss to guess the quiz.
  “Cái gì lưng trước bụng sau
  Con mắt ở dưới cái đầu ở trên” (Cái gì?)
  - Give the answer.( cái chân)
  New lesson (1 minute)
  - Introduce the new lesson.
  

  - Guess the quiz.
  - Listen
  
  Activity 1 (13 minutes)
  - Ask Ss to tell main parts in grammar and structures in English 6.
  Suggested answers:
  + Tenses: present simple, present progressive tense, near future.
  + Comparative and superlative of adjectives.
  + Wh- question words.
  + Indefinite quantifiers.
  + Adverbs of frequency.
  + Modals.
  + Making suggestions.
  - Re-explain the grammar and structures above ( formation, use, meaning)
  
  - Answer.
  - Listen and take note if necessary.
  
  Activity 2 (10 minutes)
  - Check Ss to understand what T re- explain or not, by giving the exercises related to.
  * Use the right forms of the words in the brackets.
  1. Everyday, Lan (go) _________to school.
  2. They (watch)___________TV now.
  3. Hanoi city is (big)____________than Buon Ma Thuot city.
  4. Ho Chi Minh city is (big)__________city in Vietnam.
  5. We (visit)____________Ha Long Bay this summer vacation
  6. We should (save)__________water.
  7. Let’s (play) ____________soccer.
  8. What about (play)_____________volleyball?
  Answers key:
  1.goes 2. are watching 3. bigger 4. the biggest
  5. are going to visit 6. save 7. play 8. playing
  
  - Do exercises as T`s guide.
  
  Activity 3 (15 minutes)
  - Ask Ss to remember some classroom managements
  *Some classroom managements
  + work in pairs + work in groups + stand up + sit down
  + open your books + close your books + listen to me
  + keep silent + don’t talk
  - Guide Ss to reread the words above.
  - Brief-introduce English 9 (105 tiết, kỳ I: 54 tiết, Kỳ II: 51 tiết. Trong đó: 08 tiết ôn tập, 06 tiết kiểm translation 1 tiết kể cả học kỳ, 06 tiết kiểm tra 15 phút, 4 bài kiểm translation miệng, chữa bài kiểm translation 4 tiết)
  
  - Listen and remember.
  - Repeat and read.
  - Listen carefully.
  
  Consolidation (2 minutes)
  - Summarize the lesson:
  + Give some advice to Ss
  
  - Listen and remember.
  
  Homework (1 minute)
  - Give Ss homework:
  1. Learn Vocabulary and structures by heart.
  2. Prepare unit 1: A1, 2.
  
  - Take notes.
  
  F/ Self- Evaluation:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Period 02; Week 1 Date of preparation: August 24th, 2010
  UNIT 1: BACK TO SCHOOL
  Lesson 1: A1, A2 (Page 10- 11)
  A/ Objectives: After the lesson, students can:
  - Greet people.
  - develop reading comprehension skill about Hoa.
  - Know the formation of comparative of adjectives in reading passage.
  - Have good attitude when meeting others, know how to greet people around them.
  B/ Language content:
  Vocabulary: (v): see, meet
  (a): nice, new, different
  (n): classmate
  (exp): nice to meet/ see you
  2. Grammar
   
  Gửi ý kiến