Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  IMG_20220905_083535.jpg IMG_20220905_083620.jpg IMG_20220905_084047.jpg IMG_20220830_102515.jpg FB_IMG_1659449868555.jpg FB_IMG_1659560113346.jpg FB_IMG_1659446181599.jpg IMG_20220727_045849.jpg IMG_20220727_045829.jpg IMG_20220714_072041.jpg IMG_20220627_064205.jpg IMG_20220627_064300.jpg FB_IMG_1654136757354.jpg Dau_truong_toan_vioedu.jpg IMG_20220602_010329.jpg Hoakhoi9507.flv IMG_20220529_081149.jpg IMG_20220508_050230.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giáo án học kỳ I

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu
  Ngày gửi: 11h:19' 06-04-2016
  Dung lượng: 5.0 MB
  Số lượt tải: 406
  Số lượt thích: 0 người
  Week: 1 Date of preparing: August 17th , 2014
  Period: 1 Date of teaching: August 18th , 2014
  Number of sts: 8A1….... 8A2…...8A3..…..8A4…..…

  LANGUAGE REVIEW
  I. OBJECTIVES:
  1.Knowledge:
  - To help the Ss review simple tenses, adverb of manner, comparative & superlative of adj or adv
  - To have Ss review & remember the grammartical points well
  2.Skills: L-S-R-W
  3.Morals: help sts’ review & remember the grammatical points well
  II. LANGUAGE CONTENTS:
  1.Vocabulary: Review
  2.Structures:
  + Tenses : Present simple, Past simple, Present continuous, Future simple
  + Adverbs of manner
  + Comparative & superlative of adj or adv
  III. TECHNIQUES: Chatting, pairwork
  IV. TEACHING AIDS: Textbook, exercise book, teacher’s book
  V. PROCEDUES:

  STAGES/ ACTIVITIES
  CONTENTS
  
  1. Warm up: (5’)
  T: - Call some Ss to answer the question: ”What did you do during the summer vacation ?”
  Sts: Answer
  2. Presentation: (15’)
  T: -Form the question & answers above, introduces the past tense.
  -Tell the aims of the lesson: Consolidates some tenses, adverbs of manner & comparison.
  -Give the forms, usages of the four tenses.
  - Give example and explains where to put adj/adv.
  T:- Give the comperative & superlative forms
  - Give example
  Sts: Listen and copy down
  3.Practice: (15’)
  T:- Ask sts to do the exercises.
  Sts: do the exercises.


  4.Production: (9’)
  T: Ask to
  - Make sentences using each of these tenses.
  - Write their sentences on the board.
  - Write sentences using cues given about their actions yesterday, today, tomorrow, carefull, safely.
  - Tell Ss about the curriculum and how to learn English 8.
  - Foresee the English 8
  - Give a moral
  5.Homework: (1’)
  - Prepare Unit one: Getting started, listen and read.

  
  (Sts’ answers)  A. Tenses:
  a. The simple present tense:
  * S + V (e,es)
  Do/does + S + V ?
  S + do/does + not + V.
  * Expresses a habit, the truth.
  Adverbs followed: often, always…
  b. The present continuous:
  * S + is, am, are + V-ing.
  S + is, am, are + not + V-ing
  Is, am, are + S + V-ing ?
  * Expresses an action happening in the present.
  * Adverbs: now, at the moment, …
  c. The simple future:
  * S + will/shall + V(b-inf)
  S + will/shall + not + V(b-inf)
  Will/shall + S + V(b-inf) ?
  * Expresses an action that will happen in the future.
  * Adverbs: Tomorrow, next,…
  d.The simple past:
  * S + V (ed/2nd column)
  S + did not + V (b-inf)
  Did + S + V (b-inf) ?
  * Expresses an action that happened in the past.
  * Adverbs: Yesterday, last, ago.
  B. Adverbs of manner:
  Adj + ly -Adv
  Ex: Slow + ly – slowly
  Careful + ly – carefully
  Ex: Lan is a good student. She studies well.
  C. Comparative and superlative of adj or adv:
  Adj comparative superlative
  Short shorter the shortest
  Much more the most
  Clever more clever the most clever
  *Comperative:
  -S + (short)adj + er + than
  -S + more + (long)adj + than
  *Superlative:
  the (short)adj + est
  the most + (long)adj
  * Give the correct verbs tenses:
  a. Hoa (be) born in Hue but now she (live) in Hanoi with her uncle and aunt.She (go) to Hanoi two years ago. Now she (study) at Quang Trung school.
  b. Next year, Jane (visit) my house and I (know) in 1998.
  * Choose the word form:
  a. My mother is a------- cyclist. She cycles -------- (slow/slowly).
  b. I
   
  Gửi ý kiến