Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  Tt_ntt.jpg VN10.jpg TD2.jpg TD1.jpg IMG_20221017_185040.jpg IMG_20221017_050906.jpg IMG_20220905_083535.jpg IMG_20220905_083620.jpg IMG_20220905_084047.jpg IMG_20220830_102515.jpg FB_IMG_1659449868555.jpg FB_IMG_1659560113346.jpg FB_IMG_1659446181599.jpg IMG_20220727_045849.jpg IMG_20220727_045829.jpg IMG_20220714_072041.jpg IMG_20220627_064205.jpg IMG_20220627_064300.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  btrao de trac nghiem 8 tron bo

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Phụng (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:23' 27-10-2009
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 219
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Bàng La

  Bộ đề trắc nghiệm
  (Ctrl + kick “Test” để chọn bài )

  ENGLISH 8


  UNIT 1: MY FRIEND 4
  Test 1 4
  Test 2 5
  Test 3 7
  Test 4 9
  * LISTENING COMPREHENSION 11
  UNIT 2 : MAKING ARRANGEMENTS 13
  TEST 1 13
  TEST 2 15
  TEST 3 16
  TEST 4 18
  *. LISTENING COMPREHENSION 21
  UNIT 3 : AT HOME 22
  TEST 1 22
  TEST 2 23
  TEST 3 25
  TEST 4 27
  *. LISTENING COMPREHENSON 29
  UNIT 4: OUR PAST 31
  Test 1 31
  Test 2 32
  TEST 3 34
  TEST 4 36
  * LISTENING COMPREHENSIONi 39
  UNIT 5 : STUDY HABITS 40
  TEST 1 40
  TEST 2 41
  TEST 3 43
  Test 4 45
  * LISTENING COMPREHENSION 47
  UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB 49
  TEST 1 49
  TEST 2 51
  TEST 3 53
  TEST 4 55
  * LISTENING COMPREHENSION 57
  UNIT 7 : MY NEIGHBORHOOD 58
  TEST 1 58
  TEST 2 59
  TEST 3 61
  TEST 4 63
  * LISTENING COMPREHENSION 65
  UNIT 8 : COUNTRY LIFE AND CITY LIFE 67
  TEST 1 67
  TEST 2 69
  TEST 3 70
  TEST 4 73
  * LISTENING COMPREHENSION 75
  UNIT 9: A FIRST-AID COURSE 77
  TEST 1 77
  TEST 2 78
  TEST 3 80
  TEST 4 82
  * LISTENING COMPREHENSION 85
  UNIT 10 : RECYCLING 86
  TEST 1 86
  TEST 2 88
  TEST 3 90
  TEST 4 92
  * LISTENING COMPREHENSION 94
  UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET NAM 95
  TEST 1 95
  TEST 2 96
  TEST3 98
  TEST 4 101
  *LISTENING COMPREHENSION. 103
  UNIT 12 : A VACATION ABROAD 104
  TEST 1 104
  TEST 2 106
  TEST 3 108
  TEST 4 110
  * LiSTENING COMPREHENSION 112
  UNIT 13 : FESTIVALS 113
  TEST 1 113
  TEST 2 115
  TEST 3 117
  TEST4 119
  *. LISTENING COMPREHENSION 121
  UINT 14: WONDERS OF THE WORLD 122
  TEST 1 122
  TEST 3 125
  TEST 4 128
  *. LISTENING COMPREHENSION 130
  Unit 15: COMPUTERS 132
  TEST 1 132
  TEST 2 133
  TEST 3 136
  TEST 4 138
  *. LISTENING COMPREHENSION 140
  UNIT 16: INVENTIONS 141
  TEST 1 141
  TEST 2 143
  TEST 3 145
  TEST 4 147
  *. LISTENING COMPREHENSION 149
  KEY 151
  UNIT 1 151
  LISTENING 151
  UNIT 2 152
  LISTENING 152
  UNIT 3 153
  LISTENING 153
  UNIT 4 154
  Listening 154
  UNIT 5 155
  Listening 156
  UNIT 6 156
  Listening 157
  UNIT 7 157
  Listening 158
  UNIT 8 159
  Listening 159
  UNIT 9 160
  Listening 160
  UNIT 10 161
  Listening 161
  UNIT 11 162
  Listening 162
  UNIT 12 163
  Listening 163
  UNIT 13 164
  Listening 165
  UNIT 14 165
  listening 166
  UNIT 15 166
  listening 167
  UNIT 16 167
  Listening 168  UNIT 1: MY FRIEND

  Test 1

  I. Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others.
  1. a. planet b. character c. happy d. classmate
  2. a.letter b. twelve c. person d. sentence
  3. a. humor b. music c. cucumber d. sun
  4. a. enough b. young c. country d. mountain
  5. a. sociable b. ocean c. receive d. special
  II. Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
  6. The sun ............... in the east.
  a. rise b. rose c. rises d. rising
  7. ‘Which girl is Celis?’ ‘She’s the one with
   
  Gửi ý kiến