Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  IMG_20220627_064205.jpg IMG_20220627_064300.jpg FB_IMG_1654136757354.jpg Dau_truong_toan_vioedu.jpg IMG_20220602_010329.jpg Hoakhoi9507.flv IMG_20220529_081149.jpg IMG_20220508_050230.jpg IMG_20220429_132922.jpg IMG_20220429_132923.jpg IMG_20220429_132923.jpg IMG_20220429_015738.jpg IMG_20220429_015725.jpg FB_IMG_1651172295624.jpg Thu_vien.jpg IMG_20220421_095958.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bộ biên bản thi (1)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm, chuyển mã Unicode
  Người gửi: Trần Quốc Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:56' 27-06-2009
  Dung lượng: 183.0 KB
  Số lượt tải: 701
  Số lượt thích: 0 người



  SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK
  ----------((((----------






  BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG



  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10
  KHÓA NGÀY 25, 26 - 06 - 2009


  HỘI ĐỒNG COI THI
  THPT:
  HUYỆN, TP:
  SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Hội đồng thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Khóa ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

  BIÊN BẢN PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT
  CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI

  THỜI GIAN HỌP: Vào hồi .......... giờ .........., ngày .......... tháng .......... năm 200...
  Địa điểm: ..........................................................................................................................
  Thành phần: ......................................................................................................................
  NỘI DUNG:
  I. CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI THI: ..............................................
  Khóa ngày: ..............................................................................................................................
  1. Chủ tịch Hội đồng:
  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................
  2. Phó chủ tịch hội đồng:
  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................

  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................
  3. Thư ký hội đồng:
  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................

  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................
  4. Các thành viên hội đồng: Gồm có ............... thành viên.
  II. TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ CHO KỲ THI:
  - Số lượng học sinh ghi tên dự thi: .................... Trong đó có: .................... học sinh dân tộc.
  - Các đối tượng ưu tiên khác: ...................................................................................................
  - Cơ sở vật chất phục vụ hội đồng thi: .....................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  III. PHÂN CÔNG TRONG LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI:
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC:
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................

  Phiên họp chấm dứt vào hồi ............. giờ ............. cùng ngày.

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG







  SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Hội đồng thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Khóa ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

  BIÊN BẢN HỌP TOÀN THỂ HỘI ĐỒNG COI THI

  THỜI GIAN HỌP: Vào hồi .......... giờ .........., ngày .......... tháng .......... năm 200...
  Địa điểm: ..........................................................................................................................
  Thành phần: Toàn thể các thành viên của hội đồng coi thi.
  NỘI DUNG:
  I. CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI THI: ..............................................
  Khóa ngày: ..............................................................................................................................
  1. Chủ tịch Hội đồng:
  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................
  2. Phó chủ tịch hội đồng:
  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................

  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................
  3. Thư ký hội đồng:
  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................

  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................
  4. Các thành viên hội đồng: Gồm có ............... thành viên.
  Số người vắng: (Ghi rõ họ tên và lý do vắng)..........................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................

  II. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÁO CÁO TRƯỚC TOÀN THỂ HỘI ĐỒNG:
  1. Số lượng học sinh ghi tên dự thi: .................... Trong đó có:
  + Học sinh dân tộc: ................................... Học sinh con gia đình liệt sỹ: ......................
  + Thí sinh tự do: ...............................................................................................................
  2. Số phòng thi: .......................................................................................................................
  3. Các nội dung khác chuẩn bị cho kỳ thi:...............................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  III. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CÔNG BỐ VIỆC PHÂN CÔNG:
  (Lãnh đạo hội đồng, lịch làm việc của hội đồng, hiệu lệnh, hướng dẫn học quy chế thi ...)
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  IV. TIẾN HÀNH KIỂM TRA:
  (Hồ sơ thí sinh và cơ sở vật chất phục vụ hội đồng thi)
  Nhận xét của hội đồng sau khi kiểm tra:
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  Kết luận của hội đồng về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi:
  ..................................................................................................................................................
   
  Gửi ý kiến