Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  20248394_501676756843906_8232337126810908629_o.jpg 20286984_1599904093374588_6733249730451965858_o.jpg 20246300_355894871495071_5554565271603812468_n.jpg Chuan.flv 18739912_1914116835502187_4619600821869582655_n.jpg 1.jpg 12038696_736824443088672_2855839988307374415_o.jpg 15590282_618317711704684_2088678361608808824_n.jpg Karaoke_Dao_Xanh.flv DOI_BAY.flv Khi_doi_duoc_nghe_nhac_Cung_xem_chung_co_bieu_hien_gi_nhe_1.flv 17757378_622365251290951_7166313513345564405_n__Copy.jpg 57_n.jpg _MG_1236FILEminimizer.JPG 17888032_1277263942350707_196521601_n.jpg Thuc_hanh_Tin.jpg 13613582_1615086515468863_4272949130987508508_o.jpg 10014969_657254924336526_1292725538_o.jpg 17888762_1277264055684029_552784437_n.jpg 17884629_626802944180515_552613392013365635_n.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên Sở GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Đình Tùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:39' 04-12-2013
  Dung lượng: 52.0 KB
  Số lượt tải: 2158
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG BỘ: XÃ CƯ PUI
  CHI BỘ TH CƯ PUI II 
  *
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  
   Cư Pui, ngày 01 tháng 12 năm 2013


   BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Họ và tên: Vũ Đình Tùng; Sinh ngày: 01/03/1972
  Chức vụ Đảng: Bí thư chi bộ
  Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Hiệu trưởng
  Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Cư Pui II
  Chi bộ: Trường Tiểu học Cư Pui II
  Thực hiện hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04  tháng 11 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc “ Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2013”, nay xin kiểm điểm trước chi bộ như sau:
  1. Tư tưởng chính trị
  Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
  Luôn ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
  Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.
  Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
  2. Về phẩm chất, đạo đức, lối sống
  Bản thân luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.
  Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực, thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo, luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân, bà con nơi cư trú tín nhiệm, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.
  3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
  Là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, bản thân luôn thực hiện đúng qui chế, đảm bảo tính khoa học, luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý; Bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao: Làm tốt công tác tham mưu với cấp trên; quản lí và chỉ đạo tốt, tham gia bồi dưỡng CBQLGD và giáo viên, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả.
  Thường xuyên liên hệ với Đảng uỷ nơi cư trú, tham gia nhiệt tình các hoạt động của chi bộ và khu dân cư phát động và tổ chức, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
  Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và các bộ phận trong nhà trường, tôi luôn chỉ đạo, điều hành một cách khoa học, thường xuyên nên trong năm vừa qua, chi bộ và các đoàn thể, bộ phận đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
  4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
  Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức; chấp hành nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Luật và Nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực trong ngành giáo dục...
  Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia và chỉ đạo đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.
  Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa
   
  Gửi ý kiến